U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Contactgegevens

Gastouderbureau Benjamin-Ben 
Hanneke van der Plas 
Patrijsstraat 4  (vestigingsadres)
2225 PP Katwijk aan Zee 

Correspondentie en
bezoek adres:
Kantoor Habithuis
Keyserswey 101
2201 CX Noordwijk

Dagelijks  telefonisch spreekuur  van 9:00-12 00 uur.
Daarna bereikbaar via de email:

Telefoon: 06-55025482

Email: info@benjamin-ben.nl


------------------------------

 

Inschrijfformulier vraagouders

 

Inschrijfformulier gastouders

 

Bewaren

Bewaren

 Werkwijze


 Bij gastouderbureau Benjamin-Ben worden gastouders op zorgvuldige wijze geworven en geselecteerd. Om als gastouder via Benjamin-Ben te kunnen werken zijn er een aantal zaken waar u aan moet voldoen.

  

Kwaliteitseisen

De gastouder:

 • heeft een leeftijd van minimaal 18 jaar;
 • is in het bezit van een mbo-2 diploma zorg en welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma (na te vragen bij het gastouderbureau);
 • is in het bezit van een certificaat EHBO bij kinderen, volgens de eindtermen van het Oranje Kruis;
 • kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Deze dient aangevraagd te worden bij de gemeente. Papieren hiervoor ontvang u van het gastouderbureau;
 • kan VOG's overleggen van alle volwassen huisgenoten;
 • beschikt over een woning die voldoet aan de wettelijke eisen rondom veiligheid en hygiene. Bij aanvang wordt  de Risico-Inventarisatie Gezondheid en Veiligheid uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken welke risico's er zijn binnen het huis waar het kind opgevangen gaat worden en wat er preventief aan gedaan kan en moet worden.
   

Verder vinden wij als Benjamin-Ben het belangrijk dat u:

 • een hart heeft voor kinderen en ervaring in het omgaan met kinderen;
 • plezier heeft in het omgaan met kinderen;
 • een veilig en vertrouwd klimaat weet te bieden;
 • gezinsleden positief staan tegenover de opvang van het gastkind;
 • lichamelijk en geestelijk in staat bent om de opvang uit te voeren en verantwoordelijkheid te dragen;
 • de ontwikkeling van het kind stimuleert en normen en waarden overbreng;
 • het pedagogisch beleidsplan van Benjamin-Ben onderschrijft en deze ook in de praktijk brengt.

 

Aantal op te vangen kinderen

 Gastouders mogen maximaal 5 kinderen tot 4 jaar tegelijk opvangen en maximaal 6 kinderen t/m 12 jaar. Hierbij geldt wel een bepaalde leeftijdsopbouw. Hieronder kunt u zien hoe die opgebouwd is.

 

 

0-4 jaar maximaal

Waarvan max. 0-2 jaar

Waarvan max. 0-1 jaar

Totaal aantal kinderen

Opvang

0-4 Jaar

5

4

2

5 incl. eigen kinderen

<4 jaar

Opvang

0-t/m 12 Jaar

6

4

2

6 incl. eigen kinderen

<10 jaar


Oudercommissie


Gastouderbureau Benjamin-Ben heeft ook een oudercommissie. De oudercommissie heeft 4x per jaar een vergadering, hier bespreken wij de ontwikkelingen van het gastouderbureau, veranderingen, vernieuwingen en natuurlijk bewaken zij de kwaliteit van de gastouderopvang door mee te denken en adviezen te geven over de aspecten van de opvang van de kinderen. Hierbij moet u denken aan zaken als het pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden, het beleid met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Daarnaast is de oudercommissie het aanspreekpunt voor ouders. 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 06-55025482